สถานการณ์ลุ่มน้ำ

Loading...

ข้อมูลภูมิศาสตร์


  สัญลักษณ์

  ปริมาณฝน สถานการณ์ ระดับน้ำ
  ปกติ
  เฝ้าระวัง
  เตือนภัย
  ขัดข้องไม่เกิน 3 ชม.
  ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
  ขัดข้องเกิน 3 วัน

  เหตุการณ์

  • AC Surge (alert)
  • ไฟฟ้าขัดข้อง
  • ประตูเปิด

  ความลึกน้ำท่วม (เมตร)

  • Above 5.2
  • 4.8 - 5.2
  • 4.4 - 4.8
  • 4.0 - 4.4
  • 3.6 - 4.0
  • 3.2 - 3.6
  • 2.8 - 3.2
  • 2.4 - 2.8
  • 2.0 - 2.4
  • 1.6 - 2.0
  • 1.2 - 1.6
  • 0.8 - 1.2
  • 0.4 - 0.8
  • 0.0 - 0.4
  • -0.4 - 0.0
  • Below - 0.4
  • Undifined Value